Zobacz informacje na temat najbliższego wyjazdu:

Wakacje Artystyczne 2016

Zajęcia artystyczne

Rozwijanie uzdolnień aktorskich, wokalnych i tanecznych to nie jedyny cel warsztatów artystycznych. Dzięki zajęciom uczestnicy nabędą wiele umiejętności, dzieki którym łatwiej będzie im odnosić sukcesy w codziennym życiu prywatnym,
w szkole a później w pracy.

Zajęcia teatralne i aktorskie.

Warsztaty teatralne i aktorskie to zajęcia na których wszyscy – nawet Ci, którzy z teatrem nie mieli wcześniej nic wspólnego, będą mogli zaistnieć i się zrealizować.

Warsztaty teatralne, podobnie jak wszystkie inne zajęcia na Wakacjach Artystycznych, prowadzone będą przez wykształconych w tym kierunku instruktorów, którzy swoją pasją i wiedzą są w stanie zarazić każdego. Zajęcia te będą obejmowały szeroki zakres ćwiczeń związanych z aktorstwem. Ćwiczenia te mają na celu wzbudzenie wiary we własne możliwości, rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, rozwijanie zdolności autoprezentacji, kształtowanie świadomości samego siebie i otaczającego świata, pobudzanie wyobraźni, fantazji, kreatywności, pamięci, wrażliwości emocjonalnej, koncentracji i spostrzegawczości, twórczego myślenia, wyrażania emocji, pantomimy, doskonalenia dykcji i wpojenie zasad poprawnej artykulacji.

Zajęcia będą prowadzone m.in. metodą teatralną, jaką jest „drama”. Jest to również metoda edukacyjna, dzięki której będziemy chcieli rozwinąć uczucia estetyczne i umiejętności wypowiadania się naszych warsztatowiczów w formie artystycznej .

Zajęcia wokalne

Warsztaty wokalne będą prowadzone w sposób ciekawy, zrozumiały i przystępny dla wszystkich – nawet tych, którzy nigdy nie mieli okazji pracować w ten sposób głosem. Zajęcia te będą obejmowały między innymi zagadnienia z dziedziny: emisji głosu (która przyda się nie tylko w śpiewaniu, ale również podczas normalnej rozmowy, czy też odpowiedzi w szkole), ćwiczeń rytmicznych (są one niezbędne również w tańcu), ćwiczeń artykulacyjnych i dykcyjnych (mają one wielkie znaczenie w komunikacji werbalnej, teatrze i wszelkich prezentacjach scenicznych w których wykorzystujemy mowę). Podczas zajęć wokalnych będziemy pracować również nad interpretacją śpiewanych tekstów, aby poza przekazem werbalnym uczestnicy byli świadomi tego jak wielką wartość ma przekaz emocjonalny i pozawerbalny.

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne prowadzone będą w sposób, który pozwoli dostosować poziom trudności do poziomu zaawansowania warsztatowiczów. Warsztaty będą miały na celu nie tylko zapoznanie uczestników z różnymi technikami – stylami tanecznymi takimi jak: taniec towarzyski, nowoczesny czy hip-hop, ale również usprawnienie i rozbudzenie świadomości własnego ciała. Wykładowcy zwracać będą uwagę na rozwinięcie umiejętności technicznych, ale również na wyraz artystyczny tańca. Przewidziany jest również szereg zajęć rozciągających, wzmacniających mięsnie i ogólnorozwojowych.

© 2009-2011 Sudio Edukacji Pozaszkolnej i Artystycznej "ART Drama"

Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid CSS!
kolonia artystyczna - kolonia teatralna - kolonia wokalna - kolonia taneczna - warsztaty artystyczne - warsztaty teatralne - warsztaty wokalne - warsztaty taneczne